Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Daniel Dalton met ingang van 8 januari 2015, Stelios Kouloglou met ingang van 27 januari 2015, Anneleen Van Bossuyt met ingang van 8 januari 2015 en Hilde Vautmans Met ingang van 1 januari 2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid