Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandáty poslancov Daniela Daltona s účinnosťou od 8. januára 2015, Steliosa Koulogloua s účinnosťou od 27. januára 2015, Anneleen Van Bossuytovej s účinnosťou od 8. januára 2015 a Hilde Vautmansovej s účinnosťou od 1. januára 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia