Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D και ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή ENVI: Damiano Zoffoli αντί του Enrico Gasbarra

επιτροπή JURI: Enrico Gasbarra αντί της Alessandra Moretti

επιτροπή AFCO: Claudia Tapardel αντί του Sorin Moisă

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Arne Lietz

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος: Ashley Fox αντί του Kay Swinburne.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου