Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D- en ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Damiano Zoffoli in plaats van Enrico Gasbarra

Commissie JURI: Enrico Gasbarra in plaats van Alessandra Moretti

Commissie AFCO: Claudia Tapardel in plaats van Sorin Moisă

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Arne Lietz

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect: Ashley Fox in plaats van Kay Swinburne.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid