Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. března 2015 - Štrasburk

6. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor IMCO předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P7_TA(2011)0218(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne. 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272, 18.10.2011, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 11. května 2011 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2011)0218 (Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 252 )) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí