Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. kovo 9 d. - Strasbūras

6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

IMCO komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL L 272, 2011 10 18, p. 1) klaidų ištaisymas P7_TA(2011)0218(COR02) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2011 m. gegužės 11 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą PP7_TA(2011)0218 (OL C 377 E, 2012 12 7, p. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Teisinė informacija - Privatumo politika