Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg

6. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia IMCO a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA(2011)0218(COR02) la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului, a Directivei 96/73/CE și a Directivei 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 272, 18.10.2011, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în cea de-a doua lectură la 11 mai 2011 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2011)0218 (JO C 377 E, 7.12.2012, p. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate