Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург

7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
CRE

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 11 март 2015 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Регламент на Европейскиа Парламент и на Съвета относно общите правила за износ (кодифициран текст) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос (кодифициран текст) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (кодифициран текст) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност