Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. března 2015 - Štrasburk

7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
CRE

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 11. března 2015 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Směrnice evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (kodifikované znění) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí