Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg

7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
Istungi stenogramm

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 11. märtsil 2015 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiste ekspordieeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpingu- või subsiidiumivastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetme kohta (kodifitseeritud tekst) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib võtta pärast WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja subsiidiumivastaste meetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika