Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
CRE

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 11. maaliskuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (kodifikaatio) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (kodifikaatio) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä (kodifikaatio) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta (kodifikaatio) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö