Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. kovo 9 d. - Strasbūras

7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
Stenograma

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2015 m. kovo 11 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Europos Parlamento ir tarYbos reglamentas dėl bendrų eksporto taisyklių (Kodifikuota redakcija) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrų importo taisyklių (Kodifikuota redakcija) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį (kodifikuota redakcija) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (Kodifikuota redakcija) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga remdamasi PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtinta ataskaita antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (kodifikuota redakcija) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika