Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
CRE

De Voorzitter deelt mede woensdag 11 maart 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (codificatie) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (codificatie) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (codificatie) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (codificatie) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (codificatie) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid