Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg

7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
CRE

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 11 martie 2015, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind instituirea unui regimul comun aplicabil exporturilor (text codificat) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate adopta în ceea ce privește efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare (text codificat) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (text codificat) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate