Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 9. marec 2015 - Strasbourg

7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
CRE

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 11. marca 2015, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za izvoz (kodificirano besedilo) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz (kodificirano besedilo) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (kodificirano besedilo) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih Unija lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (kodificirano besedilo) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov