Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

9. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 5 Μαρτίου 2015

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 2703/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2704/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2705/2014)· Brian Semmens (αριθ. 0093/2015)· Pia Berrend (αριθ. 0094/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0095/2015)· Remo Pulcini (αριθ. 0096/2015)· Claudiu Coldea (αριθ. 0097/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0098/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0099/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0100/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0101/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0102/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0103/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0104/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0105/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0106/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0107/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0108/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0109/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0110/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0111/2015)· Roberto Barcaroli (αριθ. 0112/2015)· András Horváth (αριθ. 0113/2015)· Ingo Handorf (αριθ. 0114/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0115/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0116/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0117/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0118/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0119/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0120/2015)· Félix María López De Dicastillo Albizúa (αριθ. 0121/2015)· Alberto Dal Forno (αριθ. 0122/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0123/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0124/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0125/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0126/2015)· Rommy Gabriel Aurel (αριθ. 0127/2015)· Cristian Oneț (αριθ. 0128/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0129/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0130/2015)· Remo Pulcini (αριθ. 0131/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0132/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0133/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0134/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0135/2015)· Vivien Saunders (αριθ. 0136/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0137/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0138/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0139/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0140/2015)· María Julia Giménez Gómez (αριθ. 0141/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0142/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0143/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0144/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0145/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0146/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0147/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0148/2015)· Elisabetta Mavilla (αριθ. 0149/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0150/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0151/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0152/2015)· Ángel Manuel Hernández Guardia (αριθ. 0153/2015)· Oronzo Danese (αριθ. 0154/2015)· Andreas Ernst (αριθ. 0155/2015)· Felipe Romero Cambrón (αριθ. 0156/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0157/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0158/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0159/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0160/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0161/2015).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 5 Μαρτίου 2015 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, αναφορά που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικεί σε κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου