Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

9. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 5 maart 2015

(naam vertrouwelijk) (nr. 2703/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2704/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2705/2014); Brian Semmens (nr. 0093/2015); Pia Berrend (nr. 0094/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0095/2015); Remo Pulcini (nr. 0096/2015); Claudiu Coldea (nr. 0097/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0098/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0099/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0100/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0101/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0102/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0103/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0104/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0105/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0106/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0107/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0108/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0109/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0110/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr. 0112/2015); András Horváth (nr. 0113/2015); Ingo Handorf (nr. 0114/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0115/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0116/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0117/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0118/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0119/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr. 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr. 0122/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0123/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0124/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0125/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr. 0127/2015); Cristian Oneț (nr. 0128/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0129/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0130/2015); Remo Pulcini (nr. 0131/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0132/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0133/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0134/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0135/2015); Vivien Saunders (nr. 0136/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0137/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0138/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0139/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr. 0141/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0142/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0143/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0144/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0145/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0146/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0147/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr. 0149/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0150/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0151/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr. 0153/2015); Oronzo Danese (nr. 0154/2015); Andreas Ernst (nr. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr. 0156/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0157/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0158/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0159/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0160/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0161/2015).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 5 maart 2015 een verzoekschrift dat bij het Europees Parlement is ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die geen burger van de Europese Unie is en niet zijn verblijfplaats in een lidstaat heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid