Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

9. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 5. marca 2015

(meno je utajené) (č. 2703/2014); (meno je utajené) (č. 2704/2014); (meno je utajené) (č. 2705/2014); Brian Semmens (č. 0093/2015); Pia Berrend (č. 0094/2015); (meno je utajené) (č. 0095/2015); Remo Pulcini (č. 0096/2015); Claudiu Coldea (č. 0097/2015); (meno je utajené) (č. 0098/2015); (meno je utajené) (č. 0099/2015); (meno je utajené) (č. 0100/2015); (meno je utajené) (č. 0101/2015); (meno je utajené) (č. 0102/2015); (meno je utajené) (č. 0103/2015); (meno je utajené) (č. 0104/2015); (meno je utajené) (č. 0105/2015); (meno je utajené) (č. 0106/2015); (meno je utajené) (č. 0107/2015); (meno je utajené) (č. 0108/2015); (meno je utajené) (č. 0109/2015); (meno je utajené) (č. 0110/2015); (meno je utajené) (č. 0111/2015); Roberto Barcaroli (č. 0112/2015); András Horváth (č. 0113/2015); Ingo Handorf (č. 0114/2015); (meno je utajené) (č. 0115/2015); (meno je utajené) (č. 0116/2015); (meno je utajené) (č. 0117/2015); (meno je utajené) (č. 0118/2015); (meno je utajené) (č. 0119/2015); (meno je utajené) (č. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (č. 0121/2015); Alberto Dal Forno (č. 0122/2015); (meno je utajené) (č. 0123/2015); (meno je utajené) (č. 0124/2015); (meno je utajené) (č. 0125/2015); (meno je utajené) (č. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (č. 0127/2015); Cristian Oneț (č. 0128/2015); (meno je utajené) (č. 0129/2015); (meno je utajené) (č. 0130/2015); Remo Pulcini (č. 0131/2015); (meno je utajené) (č. 0132/2015); (meno je utajené) (č. 0133/2015); (meno je utajené) (č. 0134/2015); (meno je utajené) (č. 0135/2015); Vivien Saunders (č. 0136/2015); (meno je utajené) (č. 0137/2015); (meno je utajené) (č. 0138/2015); (meno je utajené) (č. 0139/2015); (meno je utajené) (č. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (č. 0141/2015); (meno je utajené) (č. 0142/2015); (meno je utajené) (č. 0143/2015); (meno je utajené) (č. 0144/2015); (meno je utajené) (č. 0145/2015); (meno je utajené) (č. 0146/2015); (meno je utajené) (č. 0147/2015); (meno je utajené) (č. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (č. 0149/2015); (meno je utajené) (č. 0150/2015); (meno je utajené) (č. 0151/2015); (meno je utajené) (č. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (č. 0153/2015); Oronzo Danese (č. 0154/2015); Andreas Ernst (č. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (č. 0156/2015); (meno je utajené) (č. 0157/2015); (meno je utajené) (č. 0158/2015); (meno je utajené) (č. 0159/2015); (meno je utajené) (č. 0160/2015); (meno je utajené) (č. 0161/2015).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku zaslal 5. marca 2015 gestorskému výboru petíciu, ktorá bola doručená Európskemu parlamentu od fyzickej osoby, ktorá nie je občanom Európskej únie a nemá pobyt v členskom štáte.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia