Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 mars 2015 - Strasbourg

9. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 5 mars 2015

(namnet konfidentiellt) (nr 2703/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 2704/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 2705/2014); Brian Semmens (nr 0093/2015); Pia Berrend (nr 0094/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0095/2015); Remo Pulcini (nr 0096/2015); Claudiu Coldea (nr 0097/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0098/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0099/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0100/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0101/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0102/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0103/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0104/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0105/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0106/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0107/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0108/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0109/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0110/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr 0112/2015); András Horváth (nr 0113/2015); Ingo Handorf (nr 0114/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0115/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0116/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0117/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0118/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0119/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr 0122/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0123/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0124/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0125/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr 0127/2015); Cristian Oneț (nr 0128/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0129/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0130/2015); Remo Pulcini (nr 0131/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0132/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0133/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0134/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0135/2015); Vivien Saunders (nr 0136/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0137/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0138/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0139/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr 0141/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0142/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0143/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0144/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0145/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0146/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0147/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr 0149/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0150/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0151/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr 0153/2015); Oronzo Danese (nr 0154/2015); Andreas Ernst (nr 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr 0156/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0157/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0158/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0159/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0160/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0161/2015).

Talmannen meddelade att han den 5 mars 2015 till det ansvariga utskottet hänvisat en framställning till parlamentet som ingetts av en fysisk person som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatt i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy