Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург

10. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (членове 53, 54 и 55 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)

- Европейски фонд за стратегически инвестиции (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
комисии: ECON (съвместна и асоциирана комисия), BUDG (съвместна и асоциирана комисия)
(подпомагаща: ITRE (асоциирана комисия), TRAN (асоциирана комисия), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015 г.)

Правна информация - Политика за поверителност