Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. března 2015 - Štrasburk

10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (články 53, 54 a 55 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

- Evropský fond pro strategické investice (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
výbory: ECON (společné schůze výborů a přidružený výbor), BUDG (společné schůze výborů a přidružený výbor)
(stanovisko: ITRE (přidružený výbor), TRAN (přidružený výbor), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)

Právní upozornění - Ochrana soukromí