Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53, 54 ja 55 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (työjärjestyksen 55 artikla)

- Euroopan strategisten investointien rahasto (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
valiokunnat: ECON (yhteiskokousmenettely ja yhteistyömenettely), BUDG (yhteiskokousmenettely ja yhteistyömenettely)
(lausuntoa varten: ITRE (yhteistyömenettely), TRAN (yhteistyömenettely), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö