Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (články 53, 54 a 55 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Európsky fond pre strategické investície (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
výbory: ECON (spoločný a pridružený výbor), BUDG (spoločný a pridružený výbor),
(stanovisko: ITRE (pridružený výbor), TRAN (pridružený výbor), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia