Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. ožujka 2015. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, ENVI, INTA

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, ENVI, INTA

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (preinaka) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - Odbor INTA - Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Izvješće o napretku u području jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2013. (2014/2217(INI)) – Odbor FEMM - Izvjestitelj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (preinaka) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) – Odbor INTA - Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (kodificirani tekst) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015. (2014/2212(INI)) – Odbor IMCO - Izvjestiteljica: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a (2014/2158(INI)) – Odbor ECON - Izvjestitelj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Dopunsko izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) – Odbor ECON - Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Dodatno izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) -Odbor ECON - Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. i politici Europske unije u tom području (2014/2216(INI)) – Odbor AFET - Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću za 2013. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (2014/2155(INI)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2016., dio III. – Komisija (2015/2008(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, koji je podnijela Njemačka) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), koji je podnijela Belgija) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

-Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)) – Odbor za proračun. Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2015. godinu (2014/2221(INI)) – Odbor ECON - Izvjestitelj: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o usvajanju, u ime Europske unije, izmijenjenog Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo na Sredozemlju (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - Odbor PECH - Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu (2014/2219(INI)) -Odbor AFET - Izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2015. (2014/2222(INI)) - Odbor EMPL - Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) – Odbor TRAN - Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti