Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. március 9., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, ENVI, INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, ENVI, INTA

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2013-ban elért haladásról az Európai Unióban (2014/2217(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Jelentés az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Jelentés az egységes piacnak a 2015-ös európai szemeszter keretében történő irányításáról (2014/2212(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2014/2158(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Jelentés a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Kiegészítő jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Jelentés a kártyaalapú fizetések bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2014/2216(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2013. évi éves jelentésről (2014/2155(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Jelentés a 2016. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2015/2008(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. évi éves növekedési jelentés (2014/2221(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Ajánlás a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Jelentés az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Parlament számára készített éves jelentéséről (2014/2219(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2015. évi éves növekedési jelentésben (2014/2222(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat