Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 9 ta' Marzu 2015 - Strasburgu

11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

DEVE, ENVI, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

DEVE, ENVI, INTA

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (riformulazzjoni) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Rapport dwar il-progress fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2013 (2014/2217(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni (riformulazzjoni) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Bożnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bożnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (test kodifikat) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Rapport dwar il-governanza tas-Suq Uniku fil-qafas tas-Semestru Ewropew 2015 (2014/2212(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (2014/2158(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardji proċedurali għat-tfal issuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Rapport supplimentari dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Rapport supplimentari dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kard (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2014/2216(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2013 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi (2014/2155(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2015/2008(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2014/014 DE/Aleo Solar ippreżentata mill-Ġermanja) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), ippreżentata mill-Belġju) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2014/011/BE/Caterpillar, ippreżentata mill-Belġju) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, ippreżentata mill-Belġju) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal mill-Belġju) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2013/009 PL/Zachem, ippreżentata mill-Polonja) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2221(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim emendat għall-istabbiliment tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew (2014/2219(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2222(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità id-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Avviż legali - Politika tal-privatezza