Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, ENVI, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, ENVI, INTA

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (reformare) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI)) - FEMM - Raportor: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015 (2014/2212(INI)) - IMCO - Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Raport referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2014/2158(INI)) - ECON - Raportor: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE - Raportoare: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON - Raportor: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2014/2216(INI)) - AFET - Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Raport referitor la raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2014/2155(INI)) - CONT - Raportor: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2016, secțiunea III – Comisia (2015/2008(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, prezentată de Germania) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG - Raportoare: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), din partea Belgiei) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG - Raportor: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar din partea Belgiei) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG - Raportoare: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal din partea Belgiei) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG - Raportor: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2221(INI)) - ECON - Raportor: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a acordului modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Raport referitor la Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European (2014/2219(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2222(INI)) - EMPL - Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN - Raportor: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate