Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

12. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας mars I 2015 (PE 550.479/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Εμμανουήλ Γλέζος, σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, Claudia Tapardel, για να ζητήσει να ληφθούν κυρώσεις κατά του Gianluca Buonanno, λόγω εκφράσεων, που χαρακτηρίζει ως ρατσιστικές, εκ μέρους του τελευταίου, και Gerard Batten (ο Πρόεδρος απαντά στην Claudia Tapardel ότι δεν είναι αρμόδιος για να επιβάλει κυρώσεις για απόψεις οι οποίες ελέχθησαν εκτός του Κοινοβουλίου, αλλά ότι θα ανακοινώσει τα μέτρα που ελήφθησαν κατά του Gianluca Buonanno σε συνέχεια των ενεργειών αυτού εντός του Κοινοβουλίου).

°
° ° °


Δευτέρα και Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτηση της Ομάδας PPE που αποσκοπεί στην περάτωση της συζήτησης σχετικά με δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Άνοδος του αντισημιτισμού, ισλαμοφοβία και βίαιος εξτρεμισμός στην ΕΕ" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) με την παρουσίαση πρότασης ψηφίσματος που θα εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της περιόδου συνόδου του Απριλίου ΙΙ.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αιτιολογήσει την αίτηση, Monika Hohlmeier, για να την υποστηρίξει, και Birgit Sippel, κατά της αίτησης.

Με ΗΨ (152 υπέρ, 152 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Πέμπτη

Αίτηση της Ομάδας PPE με σκοπό την εγγραφή ως δευτέρου σημείου στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης, δήλωσης της Επιτροπής – χωρίς υποβολή προτάσεων ψηφίσματος – σχετικά με την πιθανή μαζική ροή μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ λόγω των πρόσφατων προελάσεων των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Λιβύη.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αιτιολογήσει την αίτηση, Roberta Metsola, για να την υποστηρίξει, Enrique Guerrero Salom, για να προτείνει η δήλωση να παραπέμπει κατά τρόπο πλέον γενικό στην κατάσταση στη Λιβύη και να μην αφορά μόνο τη ροή μεταναστών, Monika Hohlmeier και Enrique Guerrero Salom, για να διευκρινίσουν τις προτάσεις τους, και ο Πρόεδρος ο οποίος προτείνει τον ακόλουθο τίτλο: "Ασταθής κατάσταση στη Λιβύη και οι επιπτώσεις της".

Το Σώμα εγκρίνει την τελευταία αυτή πρόταση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου