Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg

12. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2015. aasta märtsi I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 550.479/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

°
° ° °

Sõna võtsid Emmanouil Glezos Kreeka olukorra teemal, Claudia Tapardel, kes palus kohaldada sanktsioone Gianluca Buonanno suhtes mõtteavalduste pärast, mida sõnavõtja pidas rassistlikeks, ja Gerard Batten (president vastas Claudia Tapardelile, et tal ei ole volitusi kohaldada sanktsioone mõtteavalduste eest, millega esinetakse väljaspool Euroopa Parlamenti, kuid president lubas anda teada meetmetest, mida kohaldatakse Gianluca Buonanno suhtes käitumise pärast parlamendis).

°
° ° °


Esmaspäev ja teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus lõpetada arutelu komisjoni avalduse "Antisemitismi, islamifoobia ja vägivaldse äärmusluse leviku kasv ELis" (2015/2595(RSP)) (PDOJ punkt 74) üle koos resolutsiooni ettepaneku esitamisega, mis on kantud aprilli II osaistungjärgul hääletuste ajale.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Monika Hohlmeier, kes toetas seda, ja Birgit Sippel, kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (152 poolt, 152 vastu, erapooletuid 12).

Neljapäev

Fraktsiooni PPE taotlus lisada teise punktina neljapäeva päevakorda komisjoni avaldus (resolutsiooni ettepanekut esitamata), milles käsitletakse ELi piiridele saabuda võivat ulatuslikku põgenike tulva seoses Islamiriigi võitlejate hiljutise pealetungiga Liibüas.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Roberta Metsola, kes toetas seda, Enrique Guerrero Salom, kes tegi ettepaneku muuta avaldus üldisemaks ja käsitleda Liibüa olukorda, mitte ainult põgenike tulva, Monika Hohlmeier ja Enrique Guerrero Salom täpsustasid oma ettepanekuid ja president tegi ettepaneku muuta avalduse pealkirja järgmiselt: Liibüa ebastabiilne olukord ja selle tagajärjed.

Parlament kiitis viimase ettepaneku heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika