Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. kovo 9 d. - Strasbūras

12. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2015 mars I plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 550.479/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

°
° ° °

Kalbėjo: Emmanouil Glezos apie padėtį Graikijoje, Claudia Tapardel prašė, kad būtų imtasi sankcijų prieš Gianluca Buonanno dėl jo pasisakymų, kuriuos ji laiko rasistiniais, ir Gerard Batten (pirmininkas atsakė Claudia Tapardel, kad jis nėra įgaliotas skirti sankcijų už pasisakymus už Parlamento ribų, bet kad praneš apie priemones, kurių buvo imtasi prieš Gianluca Buonanno po jo veiksmų Parlamente).

°
° ° °


Pirmadienis ir antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl "Antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimas ES" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) ir pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, įtrauktos į II balandžio mėn. Sesijos balsavimą.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Monika Hohlmeier, ji prašymą palaikė, ir Birgit Sippel, ji pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (152 balsavo už, 152 – prieš, 12 susilaikė) atmetė prašymą.

Ketvirtadienis

PPE frakcijos prašymas į ketvirtadienio darbotvarkę antru punktu įtraukti Komisijos pareiškimą nepateikiant pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Galimų migrantų srautų prie ES sienų dėl pastarųjų Islamo valstybės kovotojų atakų Libijoje.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Roberta Metsola, ji prašymą palaikė, Enrique Guerrero Salom, ji pasiūlė, kad pareiškimas būtų bendresnio pobūdžio ir jame būtų atsižvelgiama į padėtį Libijoje ir neapsiribojama vien tik migrantų srautais, Monika Hohlmeier ir Enrique Guerrero Salom, jie patikslino savo pasiūlymus, ir Pirmininkas, jis pasiūlė tokį pavadinimą: „Nestabili padėtis Libijoje ir jos pasekmės“.

Parlamentas pastarajam pasiūlymui pritarė.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika