Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maat I 2015 (PE 550.479/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos, over de situatie in Griekenland, Claudia Tapardel, die vraagt dat sancties worden genomen tegen Gianluca Buonanno wegens zijn uitlatingen, die zij racistisch noemt, en Gerard Batten (de Voorzitter antwoordt Claudia Tapardel dat hij niet bevoegd is om sancties te nemen wegens uitspraken die buiten het Parlement zijn gedaan, maar dat hij zal meedelen welke maatregelen er zijn genomen tegen Gianluca Buonanno ingevolge zijn handelingen in het Parlement).

°
° ° °


Maandag en dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie over "Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU" (2015/2595(RSP)) (punt 74 PDOJ) af te sluiten met de indiening van een ontwerpresolutie die is ingeschreven onder de stemmingen van de vergaderperiode van april II.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Monika Hohlmeier, om het verzoek te steunen, en Birgit Sippel, tegen het verzoek.

Bij ES (152 voor, 152 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de PPE-Fractie om een verklaring van de Commissie – zonder indiening van ontwerpresoluties – over de mogelijke toestroom van migranten aan de EU-grenzen als gevolg van de recente opmars van militanten van de Islamitische Staat in Libië, als tweede punt op de agenda van donderdag in te schrijven.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Roberta Metsola, om het verzoek te steunen, Enrique Guerrero Salom, die voorstelt dat de verklaring meer in het algemeen naar de situatie in Libië verwijst en niet alleen betrekking heeft op de migrantenstroom, Monika Hohlmeier en Enrique Guerrero Salom, om hun voorstellen toe te lichten, en de Voorzitter, die de volgende titel voorstelt: "De instabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan".

Het Parlement stemt in met dit laatste voorstel.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid