Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg

12. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din martie I 2015 (PE 550.479/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

°
° ° °

Au intervenit Emmanouil Glezos, cu privire la situația din Grecia, Claudia Tapardel, pentru a solicita luarea de sancțiuni împotriva lui Gianluca Buonanno, în urma afirmațiilor acestuia din urmă, pe care domnia sa le-a califact drept rasiste, și Gerard Batten (Președintele a răspuns dnei Claudia Tapardel că nu ține de competența sa să sancționeze afirmațiile făcute în afara Parlamentului, dar că va comunica măsurile luate în ceea ce îl privește pe Gianluca Buonanno în urma acțiunilor acestuia din urmă în Parlament).

°
° ° °


Luni și marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cererea Grupului PPE de a închide dezbaterea privind Declarația Comisiei intitulată „Accentuarea antisemitismului, a islamofobiei și a extremismului violent în UE" (2015/2595(RSP))” (punctul 74 din PDOJ) cu prezentarea unei propuneri de rezoluții înscrise pentru votare în perioada de sesiune aprilie I .

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, pentru a motiva cererea, Monika Hohlmeier, pentru a o susține, și Birgit Sippel, împotriva cererii.

Cu VE (152 pentru, 152 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Cererea Grupului PPE de a înscrie, la punctul doi pe ordinea de zi de joi, o declarație a Comisiei – fără prezentarea de propuneri de rezoluție – privind posibilul aflux de migranți la frontierele UE ca urmare a recentelor câștigări de teren ale milinaților Statului Islamic în Libia.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, pentru a motiva cererea, Roberta Metsola, pentru a o susține, Enrique Guerrero Salom, pentru a propune ca declarația să se refere în mod mai general la situația din Libia și să nu vizeze doar afluxul de migranți, Monika Hohlmeier și Enrique Guerrero Salom, pentru a-și detalia propunerile, și Președintele, care a propus să ca subiectul declarației să fie: „Situația instabilă din Libia și consecințele sale”.

Parlamentul a aprobat propunerea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate