Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

12. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej marcovej plenárnej schôdze roku 2015 (PE 550.479/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Vystúpili Emmanouil Glezos, k situácii v Grécku, Claudia Tapardel so žiadosťou, aby boli uložené sankcie Gianlucovi Buonannovi za prednesené výroky, ktoré označila za rasistické, a Gerard Batten (predseda odpovedal Claudii Tapardelovej, že nemá právomoc potrestať výroky, ktoré boli prednesené mimo Parlamentu, ale že oznámi opatrenia prijaté voči Gianlucovi Buonannovi v nadväznosti na jeho správanie na pôde Parlamentu).

°
° ° °


Pondelok a utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny PPE o uzatvorenie rozpravy o vyhlásení Komisie s názvom Nárast antisemitizmu, islamofóbie a násilného extrémizmu v EÚ (2015/2595(RSP)) (bod 74 PDOJ) predložením návrhu uznesenia, o ktorom by sa hlasovalo na druhej aprílovej schôdzi.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti, Monika Hohlmeier, ktorá ju podporila, a Birgit Sippel, ktorá sa vyslovila v jej neprospech.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 152, proti: 152, zdržali sa hlasovania: 12).

Štvrtok

Žiadosť skupiny PPE, aby bolo vyhlásenie Komisie zaradené ako druhý bod programu štvrtkovej schôdze – bez predloženia návrhov uznesení – o možnom hromadnom príleve migrantov do EÚ z dôvodu nedávnych útokov bojovníkov Islamského štátu v Líbyi.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti, Roberta Metsola, ktorá ju podporila, Enrique Guerrero Salom, ktorý navrhol, aby sa vyhlásenie vzťahovalo na situáciu v Líbyi všeobecnejšie a netýkalo sa iba prílevu migrantov, Monika Hohlmeier a Enrique Guerrero Salom, ktorí spresnili svoje návrhy, a predseda, ktorý navrhol tento názov: Nestabilná situácia v Líbyi a jej dôsledky.

Parlament tento návrh schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia