Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2217(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0015/2015

Esitatud tekstid :

A8-0015/2015

Arutelud :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Hääletused :

PV 10/03/2015 - 10.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0050

Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg

13. 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (arutelu)
CRE

Raport 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta [2014/2217(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Louise Bours fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Constance Le Grip, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, ja Beatriz Becerra Basterrechea.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Jadwiga Wiśniewska, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Beatriz Becerra Basterrechea, kes vastas sellele, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri sinise kaardi kasutamise korra teemal, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn ja Angelika Niebler.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Kazimierz Michał Ujazdowski, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Angelika Niebler, kes vastas sellele, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Ángela Vallina oma fraktsiooni nimel tehtud sõnavõtu täpsustamiseks, Věra Jourová ja Marc Tarabella.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2015protokoll punkt 10.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika