Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2217(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0015/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0015/2015

Keskustelut :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0050

Pöytäkirja
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

13. Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 (keskustelu)
CRE

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013 [2014/2217(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Louise Bours EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi vastaamasta Liisa Jaakonsaaren sinisen kortin kysymykseen, sitoutumaton Georg Mayer, Constance Le Grip, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, ja Beatriz Becerra Basterrechea.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Beatriz Becerra Basterrechea vastasi, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri sinisen kortin kysymyksiä koskevasta menettelystä, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn ja Angelika Niebler.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Kazimierz Michał Ujazdowski, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Angelika Niebler vastasi, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Ángela Vallina täsmentääkseen ryhmänsä puolesta pitämäänsä puhenvuoroa, Věra Jourová ja Marc Tarabella.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 10.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö