Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2217(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0015/2015

Ingediende teksten :

A8-0015/2015

Debatten :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0050

Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

13. Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (debat)
CRE

Verslag over de vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie [2014/2217(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella leidt het verslag in.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Louise Bours, namens de EFDD-Fractie, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Constance Le Grip, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, en Beatriz Becerra Basterrechea.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jadwiga Wiśniewska, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Beatriz Becerra Basterrechea, die hierop ingaat, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, over de “blauwe kaart”-procedure, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn en Angelika Niebler.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kazimierz Michał Ujazdowski, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Angelika Niebler, die hierop ingaat, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Ángela Vallina, om de woorden die zij namens haar fractie heeft gesproken toe te lichten, Věra Jourová en Marc Tarabella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 10.3.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid