Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2217(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0015/2015

Texte depuse :

A8-0015/2015

Dezbateri :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0050

Proces-verbal
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg

13. Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, care a răspuns unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Louise Bours, în numele Grupului EFDD, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, neafiliat, Constance Le Grip, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, și Beatriz Becerra Basterrechea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Beatriz Becerra Basterrechea, care a răspuns, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, privind procedura „cartonașului albastru”, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn și Angelika Niebler.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Kazimierz Michał Ujazdowski, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Angelika Niebler, care a răspuns, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri și Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Ángela Vallina, pentru a aduce lămuriri cu privire la intevenția sa în numele grupului din care face parte, Věra Jourová și Marc Tarabella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 10.3.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate