Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2217(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2015

Predkladané texty :

A8-0015/2015

Rozpravy :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0050

Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

13. Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (rozprava)
CRE

Správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 [2014/2217(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Louise Bours v mene skupiny EFDD, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer – nezaradený poslanec, Constance Le Grip, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, a Beatriz Becerra Basterrechea.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Beatriz Becerrovej Basterrecheovej, ktorá odpovedala na otázku, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri k postupu položenia otázky zdvihnutím modrej karty, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn a Angelika Niebler.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kazimierz Michał Ujazdowski, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Angelike Nieblerovej, ktorá odpovedala na otázku, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri a Monika Flašíková Beňová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Ángela Vallina, ktorá poskytla bližšie informácie k vystúpeniu, ktoré mala v mene svojej skupiny, Věra Jourová a Marc Tarabella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 10.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia