Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2217(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0015/2015

Ingivna texter :

A8-0015/2015

Debatter :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0050

Protokoll
Måndagen den 9 mars 2015 - Strasbourg

13. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (debatt)
CRE

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 [2014/2217(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Louise Bours för EFDD-gruppen, som vägrade att besvara en fråga (”blått kort”) från Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, grupplös, Constance Le Grip, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, och Beatriz Becerra Basterrechea.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Jadwiga Wiśniewska, ställde en fråga ("blått kort") Beatriz Becerra Basterrechea, som besvarade frågan, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, som yttrade sig om ”blått kort”-förfarandet, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn och Angelika Niebler.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski, ställde en fråga ("blått kort") Angelika Niebler, som besvarade frågan, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski och Ivan Jakovčić.

Talare: Ángela Vallina, som gjorde klargöranden angående det inlägg som hon gjort på sin grupps vägnar, Věra Jourová och Marc Tarabella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 10.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy