Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2158(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0019/2015

Ingivna texter :

A8-0019/2015

Debatter :

PV 09/03/2015 - 14
CRE 09/03/2015 - 14

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0051

Protokoll
Måndagen den 9 mars 2015 - Strasbourg

14. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2014/2158(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Kaja Kallas (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, grupplös, Esther de Lange, Anneliese Dodds, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka och Bernard Monot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Margrethe Vestager och Morten Messerschmidt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 10.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy