Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2605(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000017/2015

Předložené texty :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Rozpravy :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 9. března 2015 - Štrasburk

15. Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2015), kterou pokládají Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot a Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisi: Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, a Bart Staes za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn nezařazená, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Michèle Rivasi.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí