Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2605(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000017/2015

Esitatud tekstid :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Arutelud :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg

15. Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2015), mille esitas(id) Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ja Claudiu Ciprian Tănăsescu komisjonile: Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Michèle Rivasi.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika