Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 9.Петиции
 10.Решения относно някои документи
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (разискване)
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (разискване)
 16.Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 20.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (167 kb) Присъствен списък (58 kb) 
 
Протокол (178 kb) Присъствен списък (36 kb) 
 
Протокол (248 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност