Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 9. marts 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Andragender
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (forhandling)
 14.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC) (forhandling)
 16.De russiske restriktioners indvirkning på de internationale vejtransportvirksomheder (forhandling)
 17.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 20.Afslutning af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (144 kb)  Deltagerliste (58 kb)
 
Protokol (156 kb)  Deltagerliste (36 kb)
 
Protokol (268 kb)  Deltagerliste (61 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik