Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (168 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου