Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 9.Petitsioonid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (arutelu)
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (arutelu)
 16.Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) 
 
Protokoll (151 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika