Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 9 marca 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Petycje
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (debata)
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 16.Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych (debata)
 17.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (147 kb) Lista obecności (58 kb) 
 
Protokół (178 kb) Lista obecności (36 kb) 
 
Protokół (244 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności