Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Petície
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (rozprava)
 14.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 15.Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (rozprava)
 16.Dôsledky ruských obmedzení na medzinárodných cestných dopravcov (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 20.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (143 kb) Prezenčná listina (58 kb) 
 
Zápisnica (174 kb) Prezenčná listina (36 kb) 
 
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia