Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 9 mars 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Framställningar
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (debatt)
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier (debatt)
 16.De ryska restriktionernas effekter för internationella vägtransportörer (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avslutande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (148 kb)  Närvarolista (58 kb)
 
Protokoll (152 kb)  Närvarolista (36 kb)
 
Protokoll (234 kb)  Närvarolista (62 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy