Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting
CRE

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 146 van het Reglement is de zitting 2015-2016 van het Europees Parlement geopend.

Juridische mededeling - Privacybeleid